Strona główna

Galeria „J” prowadzi działalność wystawienniczą oraz sprzedaż dzieł sztuki i antyków od 2002 roku. W galerii przy ul. Próchnika 3, we wnętrzach starej, dziewiętnastowiecznej kamienicy można obejrzeć kolekcję dawnego rzemiosła artystycznego, uzupełnioną obrazami sztuki współczesnej. W tym miejscu przedmioty o często bardzo długiej historii spotykają się ze współczesnością. Przy ich doborze zawsze kierujemy się zasadą, że dobra sztuka i wzornictwo niezależnie od czasu ich powstania zawsze do siebie pasują, wzajemnie się dopełniają.

Głównym przedmiotem naszych zainteresowań jest dawne rzemiosło artystyczne. Unikatowe obiekty sztuki dekoracyjnej, filigranowe i delikatne figurki eksponujemy w serwantkach, elementy porcelanowej, platerowej i srebrnej zastawy ustawiamy na zabytkowych stołach w taki sposób, aby przywrócić klimat i atmosferę dawnej tradycji. 

Doceniamy i staramy się zaspokoić pasję kolekcjonerską naszych klientów, która jest przecież jedną z najstarszych ludzkich namiętności. Kolekcjonerstwo, wcześniej będąc domeną władców, duchowieństwa i arystokracji rozpowszechniło się w XIX wieku wśród szerszych warstw społecznych, między innymi wśród mieszczaństwa. Zbieranie wartościowych i unikatowych przedmiotów było związane, z typowym dla tego okresu dążeniem do poszerzania wiedzy, gromadzenia pamiątek historycznych, a w przypadku Polski przede wszystkim narodowych, ale również miało budować prestiż i tworzyć świadomość klasy społecznej. Dzieła sztuki i różnego rodzaju osobliwości były traktowane również jako przedmiot spekulacji i sposób na lokowanie kapitału.

Jedną z sal naszej galerii przeznaczyliśmy na działalność wystawienniczą. Do dnia dzisiejszego odbyło się około 30 wystaw tematycznych i monograficznych artystów współczesnych. Początek tej działalności, w grudniu 2002 roku wyznacza prezentacja prac łódzkiej rzeźbiarki Jadwigi Janus. Od tego momentu, kilka razy w roku organizujemy wystawy, na których pokazujemy prace artystów współpracujących z galerią.
Artyści, których prace można tu obejrzeć pochodzą z różnych ośrodków artystycznych. Szczególnie silnie reprezentowane jest środowisko krakowskie, warszawskie, częstochowskie. Od lat współpracujemy z malarzami zrzeszonymi w Kazimierskiej Konfraterni Sztuki.